Quality Management v razvoju digitalne rešitve v zdravstvu

V četrtek, 14. novembra bo med 11 in 13 uro na Cosylabu potekala HealthDays delavnica.

Delavnica bo naslovila:

  • zakonodajne zahteve za medicinske pripomočke
  • osnovne definicije pojmov v regulativi
  • vodila, ki jih mora proizvajalec nasloviti ob snovanju medicinskih pripomočkov
  • pregled procesov in mehanizmov, ki morajo biti vgrajeni v proces razvoja

Delavnica bo pri tem posebno pozornost namenjala tistim pripomočkom, ki vsebujejo programsko opremo, ali pa so programska oprema sami po sebi.