Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj

Naziv operacije: Generična platforma za zajemanje podatkov iz naprav za protonsko terapijo

Opis projekta:

Rak predstavlja enega izmed dveh najpogostejših vzrokov smrti v Sloveniji kakor tudi drugje na svetu. Skupaj s srčno žilnimi boleznimi sta leta 2013 predstavljala vzrok kar 70 odstotkov vseh smrti na svetu. Rak je bolezen, ki korenito spremeni kvaliteto življenja in se v mnogih primerih konča s smrtjo – samo leta 2008 je po svetu za rakom zbolelo 12,7 milijonov ljudi, umrlo pa 7,6 milijona. Z razvojem tehnologije in njeno povečano dostopnostjo pa se izboljšujejo tudi zmožnosti za boj s to boleznijo. Ena takšnih tehnologij je protonska terapija, ki predstavlja učinkovito napredno metodo, saj je izboljšana oblika radioterapije, ki uporablja protone za uničevanje obolelega tkiva. Pri protonski terapiji se v primerjavi z ostalimi oblikami radioterapije večina energije sprosti na točno določenem mestu in določeni globini, pri čemer je absorbirana energija pred in za to globino zanemarljivo nizka. Takšno obsevanje ima zato tudi veliko manj stranskih in neželenih učinkov v primerjavi z obsevanjem z rentgensko terapijo. Protonska terapija je še posebej priporočljiva in veliko bolj primerna kot konvencionalna radioterapija, za zdravljenje rakavih obolenj pri otrocih in mladostnikih.

Namen in cilj operacije Cosy_GDAQ je razvoj inovativne tehnološke rešitve »Generična platforma za zajemanje podatkov iz naprav za protonsko terapijo«, ki bo omogočala hiter in učinkovit zajem podatkov iz številnih diagnostičnih naprav sinhrotrona, ter hkrati bila naročnikom na razpolago kot produkt.

Prednost nove napredne rešitve bo večja natančnost, zanesljivost, usklajenost in hitrost delovanja ter uporaba analognega signala, ki ne bo povzročal elektromagnetnih motenj. Z razvojem platforme v podjetju na trgu uveljavljamo nov standard, ki bo dolgoročno spodbujal vse proizvajalce strojne opreme k uporabi standardnega komunikacijskega standarda.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 488.554,48 EUR.