Cosylab is participating in a two-year European Union – NextGenerationEU project, which aims to design and manufacture a Radio Frequency Telecommunication System (RFTS).

The project focuses on developing a system consisting of a radio frequency transmitter, a receiver, an amplifier, and an antenna. All components will support the high-frequency Ka-band operation at microwave frequencies ranging from 26.5 GHz to 40 GHz. 

“Radio Frequency (RF) telecommunication components for small satellites,” the joint project of Cosylab d.d. and Paradigma Technologies d.o.o., has been approved for co-funding through the “Incentives for R&D projects” under the Recovery and Resilience Plan of the Slovenian government, funded by the EU and its NextGenerationEU program. 

Total Project value: € 619,618

Co-financing amount: € 299.881

                      NOO_Logo

This project has received funding from the The Recovery and Resilience Plan (the RRP): www.noo.gov.si

Link to the portal: http://www.evropskasredstva.si/

Visokofrekvenčne RF telekomunikacijske komponente za male satelite

Podjetje COSYLAB d.d. (v konzorciju s Paradigma Tech d.o.o.) je na javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije Razvoj visokofrekvenčnih RF telekomunikacijskih komponent za male satelite.

Namen RRI projekta je razviti visokofrekvenčne RF telekomunikacijske komponente za male satelite do stopnje TRL 9, ki bodo pripravljene za industrijsko proizvodnjo. Cilj so tako funkcionalne visokofrekvenčne RF telekomunikacijske komponente za male satelite oz. sistem, ki je namenjen komunikaciji z drugimi sateliti ali pa z zemeljsko postajo, tržil pa se bo na svetovnem trgu.

Skupna finančna vrednost projekta: 619.618 EUR

Višina EU sofinanciranja: 299.881 EUR

              NOO_Logo

Naložba se financira iz slovenskega mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost: www.noo.gov.si Povezava na portal: www.evropskasredstva.si